Info vedr. Durup Fjernvarme´s køb af den tidligere Tømmerhandel

Info vedr. Durup Fjernvarme´s køb af den tidligere Tømmerhandel

 11.04.2019

 

I forbindelse med opførelse af Værkets nye solvarmeanlæg,

medførte rørføringen mellem selve Varmecentralen og det nye

anlæg, at Durup Fjernvarme ved nytårstid overtog samtlige bygninger, som tidligere rummede Durup Tømmerhandel. Både økonomisk set og for at undgå væsentlig gravearbejde i vejarealer, var dette den absolut bedste løsning.

Det er naturligvis ikke Værkets hovedformål at drive udlej-

ning af bygninger, og hvad der fremadrettet bliver besluttet

med bygningerne, har bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen beslutninger om.

Bestyrelsen ønsker tid til at foretage nogle velovervejede be-

slutninger i denne retning, og vil gerne understrege, at der

ikke er eller har været igangværende eller afsluttede forhand-linger i nogen retninger, med henblik på salg af bygningerne.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ib Salling Sønder

FormandN Y H E D E R
Durup Fjernvarmeværk a.m.b.a | Møllevej 8, Durup | 7870 Roslev | tlf.: 9759 2200
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk