Nye Leveringsbestemmelser.

Nye Leveringsbestemmelser.

Dansk Fjernvarme har revideret Almindelige bestemmelser for Fjernvarmeleveringer. Durup Fjernvarme har taget de ny bestemmelser i anvendelse.

Læs bestemmelserne på fanebladet InformationDurup Fjernvarmeværk a.m.b.a | Møllevej 8, Durup | 7870 Roslev | tlf.: 9759 2200
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk