Takstblad for 2017 - 2018

Takstblad for 2017 - 2018

Nye priser for 2017 - 2018 kan ses i takstbladet under fanebladet INFORMATION/TAKSTBLAD.


Husk at oktober er betalingsfri. Årsopgørelsen udsendes ca. d. 20. oktober.N Y H E D E R
Durup Fjernvarmeværk a.m.b.a | Møllevej 8, Durup | 7870 Roslev | tlf.: 9759 2200
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk